• image
  • image
Previous Next

Hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2017

Người viết bài:  Danh mục: GÓC SINH VIÊN - KĨ NĂNG XÃ HỘI Thứ sáu, 03 Tháng 11 2017 00:00

Mời các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước

 

 

Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2017 do Đoàn trường Đại học Sài Gòn tổ chức:

 


- 08g00 ngày 05/11/2017: Hoạt động phiên tòa giả định

 


- 17g00 ngày 08/11/2017: Tọa đàm "Sinh viên và mạng xã hội"

 


- 17g00 ngày 09/11/2017: Hội thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu về Pháp luật

 


- 18g00 ngày 09/11/2017: Báo cáo chuyên đề "Những vấn đề cơ bản trong Luật Hình sự"

 


- 17g00 ngày 17/11/2017: Sinh hoạt chuyên đề "Hoạt động tranh tụng của Luật sư trong Tổ

 

 

tụng dân sự" (Giành cho Sinh viên Khoa Luật).

 


- Từ ngày 22/11 đến ngày 29/11/2017: Hội thi "Kịch tuyên truyền Pháp luật".

 


Các bạn nhớ đăng ký với Đoàn khoa để tham gia và nhớ mang theo thẻ sinh viên để BTC

 

 

điểm danh nhé.

 

Phapluat3112017

Được đọc 134 Lần