• image
  • image
Previous Next

Cuộc thi: Tôi yêu chi đoàn tôi

Người viết bài:  Danh mục: GÓC SINH VIÊN - KĨ NĂNG XÃ HỘI Thứ hai, 20 Tháng 11 2017 00:00

 HỘI THI "TÔI YÊU CHI ĐOÀN TÔI" 

 


Một hội thi của trường dành cho tập thể, nơi gắn kết chúng ta lại với nhau nhiều hơn nữa ^^

 

 

nói theo văn từ chính trị là giúp thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đoàn và thực hiện chủ

 

 

đề năm "Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn"... (nhìn hình thấy là muốn tham gia rồi đó hehe

 

 

ai thấy giống bạn muốn hẹn hò hem )

 

 

 

Đối tượng: thi theo hình thức tập thể (ít nhất 10 thành viên)

 


Vòng loại: đến ngày 15/12/2017(thứ sáu), tiến độ các vòng sau vui lòng xem trong file đính

 

 

kèm.

 


Thể thức thi vòng loại: mỗi đội tham gia thi sẽ gửi 01 sản phẩm giới thiệu về chi đoàn của

 

 

mình bằng hình thức là bài viết cảm nhận/ bài giới thiệu về chi đoàn kèm theo hình ảnh hoạt

 

 

động của chi đoàn (ít nhất 03 hình của 03 hoạt động). Ban Tổ chức Hội thi sẽ chấm điểm

 

 

dựa trên các tiêu chí về tính sáng tạo, thông điệp truyền tải, sự gắn kết của các thành viên

 

 

trong chi đoàn và nhận xét của Đoàn Khoa Ngoại ngữ và cố vấn học tập về hoạt động của

 

 

chi đoàn. Bên cạnh đó mỗi đội tham gia sẽ làm 01 phiếu đăng ký và có xác nhận của Đoàn

 

 

khoa.

 


--> nộp về văn phòng A004.

 

 

**Các bạn vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết

 


https://drive.google.com/file/d/1jJvlTeNsmF-z57V7y6dhifR3YWdE_Sug/view

 

Toiyeuchidoan20112017

Được đọc 141 Lần