IN TRANG NÀY

Về việc thực hiện đánh giá điểm rèn luyện HK2, 2020-2021

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ năm, 27 Tháng 5 2021 10:59

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

-      Mỗi SV tự điền phiếu 4a và phiếu 4b và nộp cho Lớp trưởng:

*Đối với phiếu 4a – Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên:

1) Điền đầy đủ thông tin cá nhân

2) Mục I.1. TBC học kì trước: Ghi điểm học tập của HK1/20-21 (hệ 4)

3) Ghi điểm hoạt động (cột Điểm SV tự đánh giá).

4) Ký tên và nộp cho Lớp trưởng.

*Đối với phiếu 4b – Phiếu xác nhận hoạt động:

Thực hiện xác nhận hoạt động online theo thông báo NGÀY 23/5/2021 trên trang Facebook chính thức của Đoàn Khoa Ngoại ngữ

-      Lớp trưởng sau khi thu các phiếu 4a-4b của SV:

1) Chấm điểm hoạt động (cột Điểm lớp đánh giá) căn cứ theo Phiếu 4a và Mẫu 3-Danh sách thang điểm các hoạt động.

2) Chừa trống các phần tổng điểm để chờ khi có điểm học tập của HK2 (TBC HK được đánh giá) sẽ điền vào sau. Lớp trưởng thu đủ hồ sơ, báo cho CVHT biết và nộp tất cả hồ sơ xuống Khoa để kiểm tra Đợt 1.

3) Mẫu 1-Bảng ghi điểm rèn luyện của Phòng Công tác sinh viên:

- Mỗi lớp tự in danh sách lớp của mình trong file đính kèm dưới thông báo này.

 

II. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ ĐIỂM RÈN LUYỆN BƯỚC 1

 

Lưu ý: các lớp thường xuyên theo dõi thông báo này trên web Khoa để cập nhật về thời gian nộp (nếu có thay đổi)

 

- Khoa sẽ hỗ trợ các lớp in phiếu 4b. Lớp trưởng khi nộp Hồ sơ điểm rèn luyện sẽ bấm phiếu 4b vào phiếu 4a cho SV. Tuy nhiên. các lớp cần chủ động hoàn thiện các hồ sơ khác để kịp tiến độ xét điểm rèn luyện.

 

 

KHÓA

THỜI GIAN NỘP HS ĐRL

GHI CHÚ

17

Dự kiến: ?

- Hoàn thành B1 để kịp xét TN đợt 2 (25/6)

- Thường xuyên theo dõi điểm học tập để hoàn thành phiếu 4a.

18

?

- Hoàn thành B1 trước khi đi thực tập Tốt nghiệp

(BCS thực hiện đánh giá trên file phiếu 4a của SV gửi về)

19, 20

?

(BCS thực hiện đánh giá trên file phiếu 4a của SV gửi về)

 

Địa điểm nộp: Văn phòng Khoa (D105).

 

*Một số lưu ý:

-         Lớp trưởng và Bí thư phụ trách nhiệm việc tính điểm rèn luyện. Lớp trưởng có thể huy động các thành viên khác trong Ban cán sự lớp, Ban chấp hành Đoàn-Hội lớp hỗ trợ để hoàn thành đúng thời hạn. Nếu không hỗ trợ, các thành viên đó sẽ bị trừ điểm rèn luyện ở phần chức vụ.

-         Các lớp trưởng liên hệ với CVHT để được hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc (nếu có). Trường hợp không được giải đáp, SV gửi về email Khoa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Tiêu đề và nội dung email cần ghi rõ thông tin: Lớp, MSSV, họ tên, trình bày nội dung cần tư vấn hoặc giải đáp cụ thể, rõ ràng)

 

*BƯỚC 2: sau khi đã có điểm học tập HK2 (theo thông báo của Phòng Đào tạo), lớp trưởng đến văn phòng Khoa để ghi điểm, tính tổng điểm để hoàn thiện hồ sơ. Khoa sẽ đăng thông báo B2 trên web Khoa, các lớp chú ý theo dõi và thực hiện.

Được đọc 7715 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ tư, 16 Tháng 6 2021 10:25