Thảo Nguyên

Thảo Nguyên

ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN KHÓA 21 XEM KỸ THÔNG BÁO VÀ THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC.  SINH VIÊN TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH SAU NÀY NẾU THỰC HIỆN KHÔNG ĐÚNG THEO HƯỚNG DẪN.   ...

2122-Bảo hiểm tai nạn

Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG
Thứ năm, 07 Tháng 10 2021 00:00
...
    SINH VIÊN TẢI FILE ĐÍNH KÈM DƯỚI BÀI VIẾT    ...
*** Quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên: xem nội dung chi tiết trong Sổ tay sinh viên hoặc trang thông tin của Phòng Công tác sinh viên: http://ctsv.sgu.edu.vn/index.php/qui-d-nh-danh-gia-di-m-ren-luy-n   I. KHI CÓ THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN THEO TỪNG HỌC KỲ CỦA NHÀ TRƯỜNG: (Chưa Có Điểm Thi Học Kỳ) ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN KHOA NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2021 THÔNG BÁO Về việc triển khai thực hiện công tác Cố vấn học tập bằng hình thức trực tuyến Học kì 1, năm học 2021 -2022   Nhằm kịp thời triển khai cô...