• image
  • image
Previous Next
Khoa Ngoại ngữ

Khoa Ngoại ngữ

Sinh viên NHẤP VÀO ĐÂY   để đăng kí thông tin công ty Thực tập Tốt nghiệp Học kì 3, năm học 2018 - 2019   của ngành Ngôn ngữ Anh   Thời gian: trước 10:00 ngày 25/6/2019 (thứ ba).   * Thời gian họp Hướng dẫn thực tập và gặp GV hướng dẫn:        + Thời gian: 09:15 ngày 28...
Hiện nay Phòng Đào tạo đã cập nhật điểm học tập HK2, Khoa Ngoại ngữ yêu cầu Lớp trưởng các lớp nhanh chóng hoàn thiện việc thực hiện đánh giá điểm rèn luyện của lớp và nộp tại Văn phòng Khoa A009. Xem thông báo chi tiết và hướng dẫn cụ thể tại: http://dfl.sgu.edu.vn/dao-tao/item/1228-ke-hoach-thuc-hien-danh-gia-diem-ren-luyen-hoc-ky-2-nam-hoc-2018...
Khoa Ngoại ngữ thông báo đến toàn thể sinh viên và thầy / cô cố vấn học tập các lớp:   KẾ HOẠCH MỞ NHÓM MÔN CHUYÊN NGÀNH NĂM HỌC 2019 - 2020   (đăng ngày 17.06.2019, sau khi tiếp nhận thông tin phản hồi)     1. Ngành Ngôn ngữ Anh: TẢI TẠI ĐÂY
  2. Ngành Sư phạm tiếng Anh: TẢI ...
Khoa Ngoại ngữ thông báo đến sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh một số cơ hội thực tập sau:   1. Thực tập tại Trung tâm Xúc tiến Du lịch thuộc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh - Môi trường lành mạnh, chuyên nghiệp - Rèn luyện kĩ năng ngoại ngữ - Nâng cao khả năng giao tiếp với người nước ngoài - Được cấ...
Khoa Ngoại ngữ thông báo kết quả chấm phúc khảo Thi học kì III, hệ liên thông chính quy ngành Ngôn ngữ Anh (DAN4171)         Họ và tên       MSSV       Lớp       Môn thi       Mã HP   Điể...