• image
  • image
Previous Next
Khoa Ngoại ngữ

Khoa Ngoại ngữ

Phòng Công tác Sinh viên thông báo: Nhà trường sẽ thực hiện kỷ luật các sinh viên có tên trong danh sách dưới đây bằng hình thức trừ 10 điểm rèn luyện do vi phạm qui chế đối với học kỳ I năm học 2020 – 2021 và tạm khóa việc đăng ký môn học bắt đầu từ học kỳ II năm học 2020 – 2021 cho đến khi sinh viên hoàn tất việc nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT....
Theo thông báo của phòng Công tác sinh viên về việc sinh viên Khóa 19 nộp bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm học 2020 - 2021.   Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Khoa Ngoại ngữ thông báo đến sinh viên khóa 19 thực hiện việc nộp bài thu hoạch như sau:   1. Hiện toàn bộ các lớp đã chuyển sang hình thức học trực t...
Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên, điều chỉnh chương trình đào tạo và góp phần cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường tiến hành hai khảo sát: Lấy ý kiến phản hồi từ người học về khóa học và Đo lường sự hài lòng của người học đối với dịch vụ giáo dục với các nội dung như sau: Thời gian khảo sát: từ ng...
1) Đối tượng thực hiện: Toàn thể sinh viên Khoa Ngoại ngữ.   2) Hình thức thực hiện: Theo hình thức trực tuyến trên hệ thống tại cổng thông tin đào tạo của Nhà trường http://thongtindaotao.sgu.edu.vn/ mục “Đánh giá giảng dạy”   3) Thời gian thực hiện: - Đợt chính thức từ ngày 10/12/2020 đến hết ngày 23/12/2020.
+ Khóa 17 trở ...
Yêu cầu tất cả sinh viên phải kiểm tra danh sách tham gia BHYT 2021 (File danh sách đính kèm dưới thông báo này). Nếu có thiếu sót, sinh viên đến trực tiếp văn phòng Khoa để điều chỉnh. Thời gian: Ngày 27/11/2020 – Phòng D.105 Sau thời gian trên, nếu SV không phản hồi, mọi sai sót sau này SV tự chịu trách nhiệm. Lưu ý: Khoa nhắc nhở lần cuối, S...