• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next
Giáo vụ khoa

Giáo vụ khoa

TUYỂN NHÂN VIÊN - NHẬN VIỆC NGAY - ĐI LÀM LUÔN
  Số lượng: 10 Nhân Viên Telesales:
- Nhiệm vụ: ...
Khoa Ngoại ngữ thông báo về việc thay đổi thời gian thu báo cáo thực tập tốt nghiệp học kì 3 năm học 2017 - 2018 của ngành Ngôn ngữ Anh, cụ thể như sau:   Thời gian theo kế hoạch trước đây: ngày 13/08/2018 (thứ hai). Tuy nhiên, do khoa Ngoại ngữ đi công tác trong thời gian từ 12/08 đến 15/08/2018 nên sẽ thay đổi thời gian thu báo cáo thực tậ...
   Khoa Ngoại ngữ thông báo gấp đến các thầy / cô là cố vấn học tập các lớp DAN15 gồm: DAN1151, DAN1152, DAN1153, DAN1154, DAN1155, DAN1156, DAN1157 cũng như sinh viên các lớp trên, cụ thể một số vấn đề như sau:    Năm học 2018 - 2019, khoa Ngoại ngữ mở các môn học sau cho sinh viên DAN15:        1. Nghiệp ...
    Thông báo về việc đăng ký làm KLTN năm học 2018-2019   Hiện tại, Khoa NN đã nhận đơn đăng ký làm KLTN của SV, trong đó có:   -Đối với những đề tài đã được GV đồng ý nhận hướng dẫn (có chữ ký xác nhận): Sau khi Hội đồng Khoa xem xét sẽ có danh sách chính thức chấp thuận thực hiện KLTN.

Đối với nhữ...
TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2018   Khoa Ngoại ngữ thông báo đến sinh viên, cố vấn học tập các lớp về kế hoạch mở nhóm chính thức các môn chuyên ngành của năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:   Thầy, cô và sinh viên tải và xem KẾ HOẠCH MỞ NHÓM MÔN CHUYÊN NGÀNH (chính thức).   * Một số lưu ý quan trọng khác:   1...