Về việc tổ chức học phần Thực tập Tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh Học kì phụ, năm học 2023 – 2024

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ tư, 29 Tháng 5 2024 14:42

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        KHOA NGOẠI NGỮ                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2024

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức học phần Thực tập Tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh

Học kì phụ, năm học 2023 – 2024

                                                                                       

Stt

Thời gian

Nội dung

1

29/05/2023

Sinh viên xem thông báo về việc thực tập tốt nghiệp và tải hồ sơ thực tập đính kèm dưới thông báo.

2

từ 01/06/2024 đến 10/06/2024

Sinh viên chủ động tìm kiếm đơn vị thực tập theo quy định và đăng ký tên công ty theo đường link công bố trên website khoa.

https://forms.gle/GysevwgEnfjfRRLX6

Trong trường hợp có nguyện vọng được Nhà trường và Khoa Ngoại ngữ hỗ trợ giới thiệu đơn vị thực tập, sinh viên cũng  đăng ký theo đường link như trên. Lưu ý: số lượng giới thiệu có hạn.

Xin cấp giấy giới thiệu thực tập nếu có yêu cầu từ đơn vị thực tập (theo hướng dẫn trên website Khoa)

Thời gian nhận giấy giới thiệu: 1 tuần kể từ ngày đăng ký

3

từ 11/06/2024 đến 23/06/2024

Nhà trường và Khoa sẽ liên hệ và phân công đơn vị thực tập theo nguyện vọng của sinh viên

* Nếu sinh viên có thay đổi đơn vị thực tập so với đăng ký ban đầu thì cập nhật thông tin cho giảng viên hướng dẫn trong buổi họp với giảng viên

* Nếu sinh viên tìm được đơn vị thực tập sau khi đã đăng ký nguyện vọng được hỗ trợ, sinh viên liên hệ và thông tin cho trợ lý đào tạo (cô Vương Cơ) qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

24/06/2024 đến 28/06/2024

Sinh viên xem danh sách nhóm và giảng viên hướng dẫn.

Sinh viên họp với giảng viên hướng dẫn để được giới thiệu cách thức và nội dung viết báo cáo.

5

từ 01/07/2024 đến 11/08/2024

Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại các đơn vị (6 tuần).

Giảng viên hướng dẫn sinh viên hoàn thành báo cáo thực tập.

6

12/08/2024

Nộp Báo cáo và Bảng điểm thực tập.

Khoa Ngoại Ngữ yêu cầu sinh viên và cố vấn học tập các lớp có tên trong danh sách đăng kí thực tập tốt nghiệp học kì phụ, năm học 2023 - 2024 theo dõi và thực hiện đúng nội dung thông báo trên.

            Trân trọng.

KHOA NGOẠI NGỮ

 

THÔNG TIN CÁC ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU TUYỂN DỤNG SINH VIÊN THỰC TẬP:

https://dfl.sgu.edu.vn/component/k2/item/1712-employment-opportunity.html

 

 

Được đọc 6402 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ hai, 17 Tháng 6 2024 09:32