GIỚI THIỆU

     Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Sài Gòn (tiền thân là Ban Ngoại ngữ - Trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh) được thành lập vào những ngày đầu tiên thành lập trường. Trong thời kì đầu, Khoa đã đào tạo các ngành sư phạm tiếng Nga, tiếng Pháp và tiếng Anh. Cùng với sự ra đời và phát triển của Trường ĐHSG (được nâng cấp từ trường Cao đẳng Sư phạm TP. HCM vào năm 2007), Khoa Ngoại ngữ hiện nay với quy mô hơn 2.000 sinh viên, có chức năng và nhiệm vụ đào tạo trình độ cử nhân đại học ở hai chuyên ngành:

 

* Sư phạm tiếng Anh:

     Đào tạo cử nhân đại học chuyên ngành sư phạm, cung cấp đội ngũ giáo viên tiếng Anh chất lượng cao cho các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở ở khu vực phía Nam cũng như cả nước.

 

* Ngôn ngữ Anh (Thương mại – Du lịch):

     Đào tạo cử nhân đại học chuyên ngành ngôn ngữ, cung cấp đội ngũ nhân viên chất lượng cao cho khu vực phía Nam cũng như cả nước. Trong nhiều năm qua, SV tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh đã được nhận công tác tại các cơ quan đối ngoại, trung tâm đào tạo ngoại ngữ, các công ty hàng không, lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng quốc tế, trung tâm dịch thuật, …

 

Để phát triển theo định hướng một đại học định hướng ứng dụng, với tư cách là một bộ phận đào tạo của Nhà trường, Khoa NN đã lập kế hoạch phát triển những mục tiêu, định hướng, quy mô phát triển và quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ trọng tâm thể hiện rõ sứ mạng và tầm nhìn đến năm 2025 như sau:

1.1. Sứ mạng

Phấn đấu trở thành một cơ sở có uy tín về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Ngôn ngữ Anh và Sư phạm tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu Quy hoạch phát triển nhân lực cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam.

1.2. Tầm nhìn

Tích cực thực hiện đổi mới và phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm tiếng Anh, đáp ứng nhu cầu xã hội và từng bước hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học và giáo dục đào tạo.

1.3. Mục tiêu

1.3.1. Mục tiêu chung

- Đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm tiếng Anh có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức tốt về tiếng Anh và sử dụng thành thạo tiếng Anh, có khả năng thích ứng cao, có năng lực thực hành nghề nghiệp đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ của nhà giáo, đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục.

- Đáp ứng các quy định và yêu cầu về kiến thức (kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành, kiến thức bổ trợ), về kỹ năng, về thái độ đối với sinh viên tốt nghiệp của chuẩn đầu ra của ngành Sư phạm tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh, đảm bảo tỉ lệ khoảng 80% sinh viên ra trường có khả năng thích ứng với công việc thuộc chuyên ngành đào tạo

1.3.2. Mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu đến năm 2025, khoa NN có báo cáo tự đánh giá với Nhà trường, đảm bảo kiểm định theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo của cả 02 ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm tiếng Anh.

- Hằng năm, tỉ lệ sinh viên khoa NN tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học từ 20%, bao gồm viết bài cho hội thảo khoa học và thực hiện khóa luận tốt nghiệp.

- Đến năm 2025, có trên 80% sinh viên khoa NN tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo, đáp ứng yêu cầu công việc, cụ thể ở các trường tiểu học, THCS, THPT của thành phố Hồ Chí Minh đối với sinh viên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh, nâng cao khả năng cạnh tranh trong thị trường khu vực ASEAN.

1.4. Giá trị cốt lõi

Trách nhiệm, tiên phong, hài hòa, thân thiện, chia sẻ, hợp tác, cam kết, niềm tin, đổi mới, sáng tạo và xuất sắc.

1.5. Văn hóa

     Khoa NN trường Đại học Sài Gòn là nơi hội tụ những cán bộ, viên chức có tinh thần trách nhiệm, tiên phong trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt động giáo dục; mang đến sự hài hòa, thân thiện, chia sẻ, hợp tác giữa cán bộ, viên chức, người học và các bên liên quan trong mọi hoạt động; chú trọng cam kết sản phẩm đầu ra và xây dựng niềm tin cho xã hội; luôn luôn đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động để đạt được kết quả xuất sắc.

 

 

CCTCQLKNN

 

 

 

      BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

TRƯỞNG KHOA

 

Hinh-thay-Phi

 

TS. Trần Thế Phi

Tiến sĩ Ngôn ngữ học

 

 

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

 

  HinhThao1

 

 

 ThS. Võ Thụy Thanh Thảo

Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

  

 

 

 

ThS. Hồ Văn Bình

 Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

 

 

 

      CHI BỘ KHOA NGOẠI NGỮ

 

 

1.

Trần Thế Phi

Bí thư Chi bộ

2.

Võ Thụy Thanh Thảo

Đảng viên

3.

Huỳnh Ngọc Trang

Đảng viên

4.

Lê Quang Thái

Đảng viên

5.

Lý Văn Hà

Đảng viên

6.

Võ Thúy Linh

Đảng viên

7.

Nguyễn Trịnh Tố Anh

Đảng viên

 

 

 

       DANH SÁCH VIÊN CHỨC - GIẢNG VIÊN

 

 

 DS BM 2024

 

 

 

 

 

Được đọc 112939 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ hai, 26 Tháng 2 2024 10:38
XEM THÊM: LIÊN HỆ »