- Tất cả SV (K20,21,22,23) xem kỹ và thực hiện theo thông báo.

- Lớp trưởng các lớp thực hiện file excel “Thống kê tham gia BHYT năm 2024” (xem hướng dẫn cụ thể trong file). Link file: https://tinyurl.com/BHYT-nam-2024

 

BHYT 2024

Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG