Về việc thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên các khóa học kỳ I, năm học 2022 – 2023

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ ba, 20 Tháng 9 2022 15:24
 1. Đối với sinh viên các khóa cũ gồm khóa 18 (hệ 4,5 năm), khóa 19, 20, 21 thuộc diện chính sách do Nhà trường quản lý và đã được tạm miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2022 – 2023

-  Sinh viên tra cứu danh sách, làm theo yêu cầu ở cột Hồ sơ cần bổ sung, tại đường dẫn: https://ctsv.sgu.edu.vn/ndchinh/cdcs4.php

 1. Đối với sinh viên diện chính sách chưa nộp hồ sơ về phòng CTSV

-  Sinh viên nộp mới hồ sơ xin miễn giảm học phí và trợ cấp tại trường, tham khảo các đối tượng tại đường dẫn: https://ctsv.sgu.edu.vn/webin/menutrai/cdcs/31.pdf

 1. Cách thức thực hiện

3.1. Sinh viên tải và điền mẫu đơn đối tượng chính sách, tại đường dẫn: https://ctsv.sgu.edu.vn/dd/trai/cdcs.php (phần IV)

3.2. Sinh viên chuẩn bị giấy xác nhận diện chính sách tương ứng (Lưu ý: nếu giấy xác nhận là bản sao phải có công chứng từ tháng 05/2022).

3.3. Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Công tác Sinh viên – phòng D.001, cơ sở chính (gặp thầy Huỳnh Duy Hải).

 1. Thời gian thực hiện đối với các khóa cũ: Từ ngày 26/9/2022 đến 30/9/2022
  1. Đối với tân sinh viên năm I (khóa 2022) thuộc diện chính sách

  -  Sinh viên tham khảo các đối tượng và hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ như ở mục 2.

  -  Thời gian thực hiện:

  • Từ ngày 26/9/2022 đến ngày 30/9/2022: khi sinh viên đến làm thủ tục nhập học tại trường, liên hệ khu vực thu hồ sơ miễn giảm học phí.
  • Sau ngày 30/9/2022: sinh viên liên hệ nộp trực tiếp tại phòng Công tác Sinh viên - phòng D.001, cơ sở chính (gặp thầy Huỳnh Duy Hải).
Được đọc 3601 Lần