Giọt máu tình nguyện 2018 lần 1

Người viết bài:  Danh mục: HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN Thứ tư, 28 Tháng 2 2018 00:00

GIỌT MÁU TÌNH NGUYỆN LẦN THỨ 20


Với truyền thống “Thương người như thể thương thân”, trải qua 19 lần hiến máu tình nguyện, Đại học Sài

 

Gòn đã có hàng nghìn lượt tham gia hiến máu, góp phần chữa trị và cứu sống cho rất nhiều bệnh nhân ở

 

nhiều bệnh viện khác nhau. Đến hẹn lại lên, tiếp nối và phát huy truyền thống tốt đẹp đó, "Giọt máu tình

 

nguyện lần thứ 20" tiếp tục được Hội Sinh viên trường phối hợp với phòng Y tế tổ chức và thực hiện vào

 

lúc: 12g30, ngày 10/3/2018 (thứ bảy) tại Sân A ( trước Văn phòng Đoàn TN - Hội SV trường CA004).


Bên cạnh đó, khi tham gia hiến máu, các bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận tình nguyện. Đây là một tiêu

 

chí quan trọng để xét điểm rèn luyện cũng như xét danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" các cấp. Rất mong nhận được

 

sự tham gia và ủng hộ của các bạn.


Xin cảm ơn.


Link đăng ký: http://bit.ly/2CWucDN

 

GMTN282

Được đọc 767 Lần