Về việc tham gia bảo hiểm tai nạn đối với sinh viên năm học 2023-2024

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 18 Tháng 9 2023 16:50

Nhà trường thông tin mức đóng và mức bồi hoàn Bảo hiểm tai nạn của sinh viên các khóa 20, 21, 22 năm học 2023-2024 như sau:

Phí đóng

Mức bồi hoàn tối đa

45.000đ/người/năm

30.000.000đ/người/vụ

-        Hình thức: Tham gia tự nguyện, không bắt buộc

-        SV nào có nhu cầu tham gia thì đăng ký và đóng tiền cho Lớp trưởng.

-        Lớp trưởng các lớp tổng hợp danh sách theo mẫu, làm đúng theo hướng dẫn và upload file đăng ký về link: https://tinyurl.com/nop-danh-sach-BHTN-2324

-        Lớp trưởng nộp danh sách (có chữ ký của CVHT) và đóng tiền về Văn phòng Khoa D.105.

Thời hạn: trước ngày 09/10/2023.

Được đọc 6842 Lần