Trung Nam

Trung Nam

Để chuẩn bị cho việc tổ chức Hội đồng xét duyệt, Khoa gửi quý Thầy, Cô các thông tin như sau:   1) Thời gian tổ chức Hội đồng xét duyệt: từ ngày 4/5/2022 đến ngày 12/5/2022.   2) Thư ký của từng Hội đồng sẽ tự tạo nhóm zalo để tiện cho việc thông tin đến thầy, cô tham gia buổi xét duyệt.   - Thời gian nộp lại Phiếu đăng ký: 17 ...