Giáo vụ khoa

Giáo vụ khoa

THÔNG BÁO HỌP ĐOÀN TOUR Thực tế chuyên môn 1 K22 --- Khoa Ngoại ngữ, Trung tâm Tổ chức Sự kiện và Du lịch tổ chức họp đoàn sinh viên đi TTCM1 trong nước. Nội dung: sinh hoạt quy định, hướng dẫn làm báo cáo thực tế và giải đáp các thắc mắc trước ngày khởi hành. Thời gian: từ 17g45 đến 19g15 ngày 06/03/2024 (Thứ Tư) Địa điểm: Hội trường E (lầu ...
Khoa Ngoại ngữ thông báo đến các sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh có đăng kí Thực tập Tổt nghiệp Học kì 2, Năm học 2023-2024 về việc họp các nhóm với Giảng viên hướng dẫn, cụ thể như sau:   A. SINH VIÊN XEM DANH SÁCH NHÓM TẠI ĐÂY   B. LỊCH HỌP VỚI GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN   1. Nhóm 1    Hướng dẫn: Tiến sĩ Trần Thế Phi &n...
Khoa Ngoại ngữ thông báo Danh sách sinh viên đăng kí đi Thực tế chuyên môn 1, Học kì 2, Năm học 2023-2024 - Trong nước được phân bổ thành các đơn vị xe, cụ thể:   1. Đợt 1, từ ngày 11/03/2024 đến ngày 15/03/2024, tổng cộng 147 sinh viên, chia thành:     Xe số 1: 41 sinh viên     Xe số 2: 41 sinh viên     X...
Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh có đăng kí đi Thực tập tốt nghiệp Học kì 2, năm học 2023-2024 sẽ đăng kí công ty chính thức với Khoa theo hướng dẫn bên dưới.   Căn cứ thông tin đăng kí chính thức của sinh viên, Khoa sẽ chuyển về Phòng Đào tạo làm hồ sơ ra quyết định chính thức.   Công ty chính thức là công ty mà sinh viên sẽ thực tập v...
Trung tâm Tổ chức Sự kiện nhắc lịch đóng kinh phí Thực tế chuyên môn 1 - Trong nước   1. Đối tượng đóng kinh phí: các sinh viên đã đăng kí đi Đợt 1 và Đợt 2 của Lịch trình trong nước     Xem lại danh sách TẠI ĐÂY   2. Kinh phí: 5.050.000 đồng / 1 sinh viên   3. Thời gian đóng: từ ngày 20/02/2024 đến 23/02/2024  ...
Khoa Ngoại ngữ thông báo

Sau thời gian tiếp nhận đăng kí  trên website Khoa, Khoa Ngoại ngữ công bố danh sách cụ thể như sau:   1. TRONG NƯỚC     + Đợt 1: từ ngày 11/03/2024 đến ngày 15/03/2024     + Đợt 2: từ ngày 19/03/2024 đến ngày 23/03/2024   2. THÁI LAN     Từ ngày 11/03/2024 đế...