Về việc bổ sung thông tin ngoại trú sinh viên (lần 2)

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ sáu, 16 Tháng 9 2022 10:18

Theo thông báo của phòng Công tác sinh viên, các SV có tên trong danh sách dưới đây chưa thực hiện khai báo bổ sung thông tin ngoại trú.

 

MSSV

Họ

Tên

Lớp

3119380189

Nguyễn Bảo

Ngọc

DAN1191

3119380235

Nguyễn Ngọc Nam

Phương

DAN1191

3119380273

Chế Quốc

Thắng

DAN1191

3119380281

Trần Quốc

Thịnh

DAN1191

3119380332

Phùng Thanh

Trúc

DAN1191

3119380261

Lê Thoại

Tân

DAN1193

3119380334

Dương Minh

Trung

DAN1193

3119380027

Nguyễn Ngọc Minh

Châu

DAN1194

3119380285

Nguyễn Ngọc Minh

Thuận

DAN1195

3119380306

Nguyễn Thủy

Tiên

DAN1195

3119380136

Phan Hoàng Khánh

Linh

DAN1196

3119380226

Nguyễn Hoàng

Phú

DAN1196

3118130009

Phan Thị Kim

Anh

DSA1191

3119130018

Nguyễn Hoàng Công

Duy

DSA1191

3119130023

Ngô Xuân

Đức

DSA1191

3119130071

Đào Tuệ

Mẫn

DSA1191

3119130117

Trần Duy

Tân

DSA1191

3119130126

Nguyễn Minh

Thi

DSA1191

3119130067

Lê Võ Tài

Lộc

DSA1193

3119130079

Huỳnh Như

Ngọc

DSA1193

3120380077

Trương Huỳnh Xuân

Bảo

DAN1201

3120380089

Bùi Khánh

Duy

DAN1201

3120380120

Võ Ngọc

Hân

DAN1201

3120380185

Nguyễn Kim

Ngân

DAN1201

3120380254

Bùi Phương

Thảo

DAN1201

3120380090

Lâm Ngọc

Duy

DAN1202

3120380179

Nguyễn Thị Hoàn

Mỹ

DAN1202

3120380174

Dương Hải

My

DAN1203

3120380187

Nguyễn Thụy Thu

Ngân

DAN1203

3120380250

Phạm Bá

Thái

DAN1203

3120380256

Lê Thanh

Thảo

DAN1203

3120380308

Trần Thị Anh

Trúc

DAN1204

3120380032

Nguyễn Thị Hồng

Nhung

DAN1206

3120380119

Trần Ngọc

Hân

DAN1206

3120380151

Đỗ Đăng

Khoa

DAN1206

3120380322

Lưu Cát

Tường

DAN1206

3120130063

Đào Duy

Khoa

DSA1201

3120130141

Nguyễn Thị Anh

Thư

DSA1201

3120130109

Trần Phạm Mỹ

Phụng

DSA1202

3120130066

Nguyễn Hoàng

Kim

DSA1203

3120130149

Trần Thị Thiên

Trang

DSA1203

3120130158

Nguyễn Hữu

Trường

DSA1203

3121380188

Nguyễn Minh

Ngọc

DAN1212

3121380056

Phạm Lê Thị Mỹ

Duyên

DAN1211

3121380167

Đặng Huỳnh

Ngân

DAN1211

3121380218

Lê Điền

Phúc

DAN1211

3121380264

Nguyễn Minh

Thịnh

DAN1211

3121380020

Châu Ngọc

Ánh

DAN1212

3121380044

Nguyễn Thị Kim

Chi

DAN1212

3121380153

Lê Nguyễn Tuyết

Minh

DAN1215

3121380274

Lê Huỳnh Anh

Thư

DAN1215

3121380082

Võ Thị Thanh

DAN1216

3121380101

Nguyễn Phương

Hiếu

DAN1216

3121380142

Lương Minh

DAN1216

3121380166

Dương Trúc

Ngân

DAN1216

3121380199

Dương Thị Tuyết

Nhi

DAN1216

3121380217

Nông Diệu

Phú

DAN1216

3121380230

Nguyễn Đình

Quân

DAN1216

3121380316

Châu Quý

Từ

DAN1216

3121130008

Nguyễn Quỳnh

An

DSA1211

3121130017

Vũ Thành

Ân

DSA1211

3121130062

Huỳnh Ngọc Minh

Khôi

DSA1212

3121130135

Chung Nguyễn Thanh

Thuỳ

DSA1212

3121130138

Lê Anh

Thư

DSA1212

3121130168

Nguyễn Vũ Phương

Vi

DSA1212

3121130171

Phạm Thị Tường

Vy

DSA1212

 

Phòng CTSV yêu cầu sinh viên có tên thực hiện khai bổ sung lần cuối, nếu không sẽ bị trừ 10 điểm rèn luyện trong học kỳ I, 2022-2023.

 

Thời gian thực hiện: đến hết ngày 23/9/2022

 

Đường link khai bổ sung trực tuyến:

    https://forms.gle/sG62YMNwZN6NiUZu8

   

                         

Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ qua email phòng CTSV hoặc gặp thầy Hải.

Được đọc 4142 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ sáu, 16 Tháng 9 2022 10:22