[Khóa 21] Thông báo nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 14 Tháng 11 2022 17:04

Thực hiện thông báo của Nhà trường về việc nộp bằng bản sao Tốt nghiệp THPT, Khoa thông báo đến sinh viên như sau:

1) Đối tượng nộp:

- Tất cả sinh viên Khóa 21.

 

2) Yêu cầu dành cho sinh viên:

- Nộp Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Bản sao y bản chính cho Lớp trưởng (KHÔNG nộp bản chính).

 

3) Yêu cầu dành cho Lớp trưởng Khóa 21:

- Thu Bản sao của SV trong lớp, đánh số thứ tựsắp xếp theo danh sách lớp.

- In và nộp danh sách bản giấy về Văn phòng Khoa và gửi file danh sách về email Khoa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Tiêu đề email và tên file ghi rõ: Mã lớp_Danh sách nộp bằng tốt nghiệp THPT).

Link tải mẫu danh sách: https://docs.google.com/spreadsheets/d/108ypNNBUVyJO1Szlimk1T6SGhlB6W9U9/edit?usp=share_link&ouid=107607450105454319571&rtpof=true&sd=true

Thời gian thực hiện: hạn chót ngày 25/11/2022.

Lưu ý:

- Yêu cầu các lớp thực hiện đúng theo yêu cầu thông báo. Quá thời hạn trên nhà

trường sẽ tạm thời đình chỉ học tập từ học kỳ II năm học 2022 – 2023 đối với các sinh viên không chấp hành thông báo này, đồng thời trừ 10 điểm rèn luyện ở học kỳ I do vi phạm qui định của trường (khoản 3 điều 5 của Quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy trường Đại học Sài Gòn - Quy định được ban hành kèm Quyết định số 2402/QĐ-ĐHSG-CTHSSV ngày 24/11/2015).

- Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp các lớp nộp trễ, thiếu sót hồ sơ hoặc cá nhân nộp lẻ.

Được đọc 1262 Lần