Về việc lấy ý kiến góp ý của sinh viên cho hoạt động của nhà trường năm học 2023-2024

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 15 Tháng 4 2024 16:39

Căn cứ Thông báo số 786/TB-ĐHSG “Về việc chuẩn bị cho buổi tiếp xúc giữa Lãnh đạo Nhà trường với sinh viên”, Ban Chủ nhiệm Khoa yêu cầu CVHT các lớp triển khai thực hiện nội dung sau:

- Tiến hành họp lớp lấy ý kiến đóng góp của sinh viên về các hoạt động của nhà trường. Mẫu Biên bản họp lớp và Nội dung lấy ý kiến xem tại link: https://tinyurl.com/Mau-BBHdonggopykienSV2024

- Các lớp upload file Biên bản họp tại link:

https://tinyurl.com/Nop-BBH-dong-gop-y-kien

Đồng thời nộp Biên bản họp bản giấy có đầy đủ chữ ký về Văn phòng khoa.

Thời hạn: trước ngày 19/4/2024

Đề nghị các lớp thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn.

Trân trọng./.

Được đọc 3509 Lần