Giới thiệu các bài thi tiếng Anh tại trường Đại học Sài Gòn

Người viết bài:  Danh mục: TIN TỨC - SỰ KIỆN Thứ hai, 17 Tháng 10 2022 16:48

 

BÀI THI KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC

DÙNG CHO VIỆT NAM (VSTEP)

 

https://drive.google.com/file/d/1WUuDQHB-9IJBZTStvDnv4ZrxjR3dmmzG/view?usp=sharing

 

 

BÀI THI CHUẨN TIẾNG ANH CAMBRIDGE LINGUASKILL

 

https://drive.google.com/file/d/1t9Adgems5eM4kfKczvu-xBOwOHNI3p5K/view?usp=sharing

Chuẩn tiếng Anh Cambridge Linguaskill
Được đọc 921 Lần