THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ CẢNH BÁO, TẠM DỪNG VÀ BUỘC THÔI HỌC VÌ KẾT QUẢ ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2023 - 2024 (CHÍNH THỨC)

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 10:54

CVHT và SV xem danh sách tại link:

 

https://ctsv.sgu.edu.vn/ndchinh/drl/nh20232024/hk1/canhbao.php

 

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẢNH BÁO, TẠM DỪNG VÀ BUỘC THÔI HỌC VÌ KẾT QUẢ ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2023 - 2024 (File đính kèm)

Được đọc 3720 Lần