Đăng kí thông tin chính thức đơn vị đi thực tập Học kì 3, năm học 2021-2022

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ tư, 22 Tháng 6 2022 10:00

Khoa Ngoại ngữ thông báo đến các sinh viên đã đăng kí đi thực tập tốt nghiệp

Học kì 3, năm học 2021-2022

 

1. HỌP VỚI KHOA VÀ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

    - Thời gian: Ngày 29/06/2022 (thứ tư)

    - Địa điểm: Hội trường E, cơ sở chính

    - Thành phần: tất cả sinh viên sẽ đi thực tập tốt nghiệp ở học kì 3 (bắt buộc, có điểm danh)

    - Nội dung:

        + Từ 13g30 đến 15g30: Sinh hoạt chuyên đề "Chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng đi thực tập tốt nghiệp", gặp gỡ với các chuyên gia, lãnh đạo một số công ty.

        + Từ 15g30 đến 16g30: Sinh viên từng nhóm sẽ sinh hoạt với giảng viên hướng dẫn thực tập.

 

2. ĐĂNG KÍ THÔNG TIN ĐƠN VỊ THỰC TẬP CHÍNH THỨC

 

    Sinh viên nhấp vào Link này và đăng kí thông tin.

 

    Hạn chót: trước 17g00 ngày 25/06/2022 (thứ bảy).

    Căn cứ vào thông tin đăng kí, Trường làm quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp.

 

Khoa Ngoại ngữ yêu cầu cố vấn học tập các lớp có sinh viên đi thực tập tốt nghiệp ở HK3 nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng những nội dung thông báo trên.

 

Trân trọng ./.

Được đọc 1845 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ tư, 22 Tháng 6 2022 10:15