Thông báo: KẾ HOẠCH MỞ NHÓM CHÍNH THỨC NĂM HỌC 2018 - 2019 (môn chuyên ngành)

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 23 Tháng 7 2018 08:37

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2018

 

Khoa Ngoại ngữ thông báo đến sinh viên, cố vấn học tập các lớp về kế hoạch mở nhóm chính thức

các môn chuyên ngành của năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:

 

Thầy, cô và sinh viên tải và xem KẾ HOẠCH MỞ NHÓM MÔN CHUYÊN NGÀNH (chính thức).

 

* Một số lưu ý quan trọng khác:

 

1. Về kế hoạch mở nhóm: Sinh viên kiểm tra kĩ các nhóm môn chuyên ngành theo kế hoạch trên và sắp xếp kế hoạch đăng kí môn học cho phù hợp và đúng tiến độ.

 

2. Về liên hệ cố vấn học tập: Sinh viên chủ động liên hệ cố vấn học tập của lớp mình và yêu cầu các trợ giúp về học tập (nếu có).

 

3. Đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh:

 

    - Từ năm học sau, tức năm học 2019 - 2020, khoa sẽ ngưng mở môn "Kinh tế Vi mô", mã HP: 838075. Do đó, năm học 2018 - 2019 là năm cuối cùng khoa mở môn này. Các sinh viên khóa DAN15 (và các khóa DAN14, DAN14, DAN12, ... trở về trước) chưa hoàn thành môn này phải đăng kí học xong trong năm học này. Môn "Kinh tế Vi môn" sẽ được mở ở cả 2 học kì: Học kì 1 có 2 nhóm, Học kì 2 có 1 nhóm.

    - Các sinh viên từ khóa DAN khóa 15 chưa hoàn thành môn "Luật Kinh doanh" thì phải đăng kí môn "Pháp luật Kinh doanh" (là môn chung) giống như năm học trước đã thông báo.

    - Từ năm học 2018 - 2019, khoa sẽ mở môn "Phương pháp Nghiên cứu khoa học", mã học phần: 838309, được giảng dạy bằng tiếng Anh. Nếu sinh viên đã học môn này là môn chung (giảng dạy là Tiếng Việt) trước đó thì không cần học lại. Nếu sinh viên chưa học / nợ môn thì sẽ đăng kí học môn này. Từ năm học này trở về sau, môn này sẽ trở thành môn chuyên ngành bắt buộc của ngành Ngôn ngữ Anh.

     - Đối với sinh viên DAN khóa 17: môn Văn học Anh và Văn học Mỹ (mỗi môn 2 tín chỉ) là môn học tự chọn. Sinh viên được chọn 1 trong 2 môn trên để học và hoàn thành 2 tín chỉ trong khối kiến thức tự chọn.

 

4. Đối với ngành Sư phạm tiếng Anh:

 

   - Năm học 2018 - 2019, khoa sẽ cho phép các sinh viên khóa từ DSA15, CSA15 trở về trước chưa hoàn thành môn "Thường thức Mỹ thuật" sẽ được học môn thay thế là môn "Ngữ pháp chức năng", mã học phần 813305. Sau khi đăng kí môn trên, sinh viên làm đơn đề nghị công nhận học phần tương đương, gửi về Văn phòng khoa trước ngày 22/08/2018.

 

5. Lưu ý chung cho cả 2 ngành:

 

   - Về mặt lý thuyết, các môn học có cùng mã môn học sẽ được mở chung cho các 2 ngành. Tuy nhiên, khoa lưu ý và khuyến khích sinh viên đăng kí đúng nhóm mở ưu tiên cho từng ngành (mã DSA, DAN) để đảm bảo tính xuyên suốt trong thời gian học. Lí do: các nhóm mở riêng cho ngành Ngôn ngữ Anh có tính thời gian đi Thực tế chuyên môn và Thực tập tốt nghiệp nên sẽ không xuyên suốt học kì giống như các nhóm mở ưu tiên cho ngành Sư phạm tiếng Anh. Sinh viên cần lưu ý khi đăng kí môn học.

   - Các vấn đề thắc mắc về môn học và đăng kí học phần, sinh viên liên hệ trực tiếp với Cố vấn học tập của mình, không liên hệ trực tiếp với Trợ lý Đào tạo khoa.

   - Những sinh viên cả 2 ngành (DAN và DSA) từ khóa 15 trở về trước có học bất kì môn nào của khóa 16 trở về sau phải làm đơn đề nghị công nhận học phần tương đương và gửi về Văn phòng khoa trong vòng 7 ngày sau khi đóng học phí xong để đảm bảo được cập nhật điểm cho việc xét công nhận tốt nghiệp.

 

6. Về vấn đề đóng học phí:

   - Sinh viên sau khi đăng kí môn học phải thực hiện nghiêm túc quy định đóng học phí theo thời gian thông báo của phòng Kế hoạch Tài chính.

   - Trong trường hợp sinh viên chưa chuẩn bị kịp học phí, thì trong thời gian 3 ngày kể từ ngày được thông báo đóng học phí, sinh viên phải làm Đơn gia hạn, có xác nhận của cố vấn học tập và gửi về phòng Kế hoạch Tài chính.

   - Từ năm học 2018 - 2019, khoa Ngoại ngữ không giải quyết bất kì trường hợp nào liên quan đến việc nộp học phí trễ hạn (mà không xin gia hạn), quên đóng học phí. Các vấn đề phát sinh như: bị hủy thời khóa biểu, cấm đăng kí môn học, sinh viên tự chịu trách nhiệm.

 

Khoa Ngoại ngữ thông báo đến các thầy, cô cố vấn học tập và toàn thể sinh viên biết và thực hiện nghiêm túc các nội dung đã thông báo trên.

 

Trân trọng.

 

Được đọc 7018 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ ba, 24 Tháng 7 2018 14:50