Thông báo về việc đăng ký tham gia Hội thảo Nhật Bản

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ tư, 29 Tháng 8 2018 16:11

TB NhatBanTB NhatBan2

 

Sinh viên đăng ký theo link sau đây: https://goo.gl/forms/NdfMWlgqhX3DaeP83

 

Được đọc 3161 Lần