Thông báo về việc đăng kí môn học Học kì 2, năm học 2018 - 2019

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 29 Tháng 10 2018 11:00

Khoa Ngoại ngữ thông báo đến toàn thể sinh viên các khoa trong khoa và thầy / cô cố vấn học tập các lớp về kế hoạch đăng kí môn học Học kì 2, năm học 2018 - 2019.

Đề nghị sinh viên / CVHT thực hiện đúng các nội dung trong thông báo.

 

DKMH11819

DKMH21819

 

Được đọc 1950 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ hai, 29 Tháng 10 2018 11:08