THÔNG BÁO BÁO CÁO TIẾN ĐỘ VỀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ tư, 26 Tháng 12 2018 14:12

Khoa Ngoại Ngữ trân trọng thông báo: 

Nhằm nắm rõ tiến độ thực hiện đề tài KLTN của sinh viên, Khoa Ngoại Ngữ đề nghị  các sinh viên  đã đăng ký làm đề tài KLTN hoàn tất mẫu báo cáo tiến độ có chữ ký xác nhận của GVHD (form đính kèm cuối thông báo) và nộp về văn phòng Khoa.

Thời gian: 14.00 -16.30 ngày 11.01.2019

Địa điểm: A009. Gặp thầy Đặng Trung Nam.

Mọi sự chậm trễ SV phải chịu trách nhiệm trước BCN Khoa.

Trợ lý NCKH SV
Được đọc 1535 Lần