Thông báo chung cho SV Khoa Ngoại ngữ (VB1-chính quy - bắt đầu từ ngày 18/02)

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ năm, 24 Tháng 1 2019 09:01

 1) Về việc thực hiện điểm rèn luyện:

Các lớp hoàn thiện nhập điểm học tập, tính điểm tổng kết, ghi xếp loại và nộp hồ sơ tại Văn phòng Khoa A009. Tất cả hồ sơ đều phải có đầy đủ chữ ký của SV và CVHT. Thời gian: từ ngày 15/2 - hết ngày 18/2.

 

  1.     2) Về tài liệu học tập:

Đề nghị các lớp Khóa 16 đi thực tế chuyên môn và các lớp chưa đến nhận tài liệu học tập hoàn tất từ ngày 18/02 – 20/02. Sau thời gian trên, Khoa sẽ kết thúc việc phát tài liệu.

 

3) Về bảo hiểm y tế của sinh viên:

Các lớp trưởng đến Văn phòng Khoa nhận thẻ bảo hiểm y tế của lớp từ ngày 18/02 - 20/02.

Lưu ý: - Khoa chỉ phát theo đơn vị lớp, không giải quyết các trường hợp nhận cá nhân. Khi nhận thẻ, sinh viên kiểm tra lại thông tin, nếu có sai sót vui lòng đến Trạm y tế của trường để điều chỉnh.

- Chỉ sinh viên nào có thay đổi thông tin mới được cấp thẻ mới. Còn lại tiếp tục sử dụng thẻ cũ. SV tra cứu theo mã số BHXH trong file danh sách đã gửi cho lớp trưởng các lớp.

 

  1.    4) Về việc xét tốt nghiệp đợt 1 (26/2) của sinh viên Khóa 15:

Về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh: từ ngày 18/2, SV nộp chứng chỉ cho thầy Đặng Trung Nam. Khi nộp, ghi đầy đủ thông tin và ký tên vào danh sách. 

 

     5) Về giấy giới thiệu thực tập của Khóa 15:

Sau ngày 31/01/2019, Khoa sẽ thu hồi các giấy giới thiệu thực tập hết thời hạn của các sinh viên đã đăng ký mà không đến nhận. Các vấn đề phát sinh sau thời hạn trên, Khoa sẽ không giải quyết. 

Được đọc 3267 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 10:11