Thông báo v/v họp mặt sinh viên tham gia Thực tập Sư phạm 1&2

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ sáu, 01 Tháng 11 2019 14:02

Thông báo cho lớp trưởng các lớp DSA K16, K17 (chuyên ngành đào tạo giáo viên THPT) và sinh viên những khóa trước đó đã nộp đơn xin đi thực tập vui lòng có mặt tại LAB 2 vào lúc 11g30 thứ 2 ngày 4/11/2019 để họp về vấn đề Thực tập sư phạm 1 và 2.

 

Riêng các lớp trưởng K16, K17 (chuyên ngành đào tạo giáo viên THCS) sẽ đợi thông báo họp Thực tập sư phạm 1, 2 ngay sau khi khoa nhận thông báo của phòng Đào tạo.

Được đọc 3157 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ sáu, 01 Tháng 11 2019 14:06