[Khóa 18]: Thông báo về việc nộp bản sao bằng Tốt nghiệp THPT

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 04 Tháng 11 2019 14:18

Thực hiện thông báo của Nhà trường về việc nộp bằng bản sao Tốt nghiệp THPT, Khoa thông báo đến sinh viên như sau:

1) Đối tượng nộp:

- Tất cả sinh viên Khóa 18

- Và sinh viên có tên trong danh sách sau:

STT

Họ và tên

Lớp

1

Nguyễn Thị Phương Thùy

DAN1173

 

2) Yêu cầu dành cho sinh viên:

- Đối với SV Khóa 18: Nộp Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT có chứng thực sao y bản chính cho Lớp trưởng (KHÔNG nộp bản chính).

- Đối với các SV có tên trong danh sách trên: Nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa A.009

 

3) Yêu cầu dành cho Lớp trưởng Khóa 18:

- Thu bằng tốt nghiệp THPT của SV trong lớp, đánh số thứ tự và sắp xếp theo danh sách lớp.

- Nộp danh sách bản giấy về Văn phòng Khoa và gửi file danh sách (đính kèm dưới thông báo này) về email Khoa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

(Tiêu đề email và tên file ghi rõ: "Tên lớp"_Danh sách nộp bằng tốt nghiệp THPT).

Thời gian thực hiện: từ ngày 05/11/2019 đến hết ngày 25/11/2019.

 

Lưu ý:

- Yêu cầu các lớp thực hiện đúng theo yêu cầu thông báo. Đối với những sinh viên không thực hiện thông báo này sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của nhà trường.

- Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp các lớp nộp trễ, thiếu sót hồ sơ hoặc cá nhân nộp lẻ.

Được đọc 3218 Lần