v/v điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần, học kỳ 1, năm học 2019-2020

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 06 Tháng 1 2020 09:28

Kính đề nghị quý thầy cô Cố vấn học tập thông báo cho các lớp, sinh viên Khoa Ngoại ngữ có lịch thi chú ý theo dõi và thực hiện.

 

Sinh viên truy cập trang thông tin đào tạo để cập nhật lịch thi và phòng thi mới nhất của mình.

 

 

DieuchinhlichthiHK119-20 1

DieuchinhlichthiHK119-20 2

 

Được đọc 963 Lần