Về việc xử lý vi phạm đối với SV không nộp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ ba, 09 Tháng 6 2020 10:13

Xu ly SV khong nop bang HK1 19-20-1

 

XIII - Khoa Ngoại ngữ: 21 sv      
TT Mã SV Họ & Tên   Ngày sinh Lớp
1 3118380221 Phạm Bá Nhân 11/02/2000 DAN1181
2 3118380249 Nguyễn Huỳnh Phúc 05/06/2000 DAN1181
3 3118380369 Nguyễn Phi Trường 17/02/2000 DAN1181
4 3118380237 Phạm Nguyễn Quỳnh Như 01/12/2000 DAN1182
5 3118380090 Trần Thụy Bảo Hân 23/06/2000 DAN1183
6 3118380323 Hoàng Lê Minh Thư 08/09/2000 DAN1183
7 3118380006 Dư Quỳnh Anh 20/11/2000 DAN1186
8 3118380155 Nguyễn Kim Long 27/03/2000 DAN1186
9 3118380267 Thị Quyên 20/05/1998 DAN1187
10 3118380292 Lê Nguyễn Ngọc Thảo 07/09/2000 DAN1187
11 3118380340 Phạm Văn Tỉnh 25/10/2000 DAN1188
12 3118380110 Vũ Trần Tuấn Huy 12/04/2000 DAN1189
13 3118380123 Nguyễn Dương Khang 01/07/2000 DAN1189
14 3118380330 Dương Nguyễn Anh Thy 10/04/2000 DAN1189
15 3118380185 Võ Thị Kim Nga 31/07/2000 DAN11810
16 3118380234 Vương Nguyễn Quỳnh Nhung 23/07/2000 DAN11810
17 3118380186 Diệp Kim Ngân 21/11/2000 DAN11811
18 3118380248 Huỳnh Hồng Phúc 19/09/2000 DAN11811
19 3118130047 Phạm Trung Hòa 15/07/2000 DSA1183
20 3118130092 Nguyễn Lê Tuấn Nhân 03/08/2000 DSA1183
21 3118130156 Phạm Nguyễn Bá Tùng 14/06/2000 DSA1184
Được đọc 840 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ ba, 09 Tháng 6 2020 10:20