Thông báo về việc Thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên các khóa học kỳ 1, năm học 2020-2021

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ tư, 23 Tháng 9 2020 09:10

Theo thông báo số 2232/TB-ĐHSG ngày 22/9/2020 về việc Thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên các khóa học kỳ 1, năm học 2020-2021.

 

Kính đề nghị quý thầy cô cố vấn học tập thông báo cho sinh viên các lớp các khóa theo dõi, thực hiện đầy đủ và đúng thời gian quy định theo thông báo nhằm đảm bảo chế độ chính sách cho sinh viên.

 

Vui lòng xem thông báo và tải danh sách dự kiến đính kèm.

 

Trân trọng./.

 

 ChedochinhsachSV I-20-21 1

ChedogchinhsachSV I-20-21 2

 

 

Được đọc 2094 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ tư, 23 Tháng 9 2020 09:44