Về việc đăng ký mua BHYT sinh viên năm 2021 (đợt 2)

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ năm, 04 Tháng 3 2021 11:13

SINH VIÊN ĐỌC KỸ NỘI DUNG THÔNG BÁO

 

DKBHYT dot 2-0001

DKBHYT dot 2-0002

Được đọc 378 Lần