[CVHT khóa 18,19,20,21] Thông báo triển khai công tác CVHT đầu HK1, 2021-2022

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ tư, 01 Tháng 9 2021 10:40

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA NGOẠI NGỮ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc triển khai thực hiện công tác Cố vấn học tập bằng hình thức trực tuyến

Học kì 1, năm học 2021 -2022

 

Nhằm kịp thời triển khai công tác Cố vấn học tập (CVHT) cho năm học 2021-2022 trong bối cảnh giãn cách xã hội tại TP.HCM như hiện nay, Khoa Ngoại ngữ yêu cầu quý thầy cô là CVHT thực hiện các công việc sau đây.

1. Các văn bản hướng dẫn công tác CVHT

Thầy cô click vảo đường link sau đây để nhận các văn bản hỗ trợ công tác CVHT:

https://drive.google.com/drive/folders/1fFAM6S0kj0hyurSALo8TUS8RyUXi448h?usp=sharing

2. Quy trình thực hiện các hồ sơ của lớp CVHT đầu năm học

- Các hồ sơ liên quan đến công tác CVHT của HK1, 2021-2022 của các lớp sẽ được thực hiện trên hệ thống Google Drive.

- Quy trình thực hiện:

Bước 1: Truy cập vào các folder công việc theo đường link đính kèm ở mỗi mục công việc. Trong mỗi folder sẽ có sẵn các file biểu mẫu.

Bước 2: Tải các file mẫu xuống, giữ đúng định dạng và cấu trúc của file. Thực hiện công tác theo yêu cầu và đổi tên mặc định ‘Malop’ thành tên của lớp.

(Ví dụ: File mặc định có tên 2122-Malop_Biên bản họp lớp CVHT của lớp DAN1181 sẽ được đổi tên thành 2122-DAN1181_Biên bản họp lớp CVHT)

Bước 3: Upload file lên vào đúng folder công việc ban đầu.

3. Các công việc cần thực hiện

3.1. Lập Kế hoạch Cố vấn học tập của lớp

Link folder: https://drive.google.com/drive/folders/1NBsqZ-U7sFdifkCz3arCOGdgxPLkQzom?usp=sharing

- CVHT các lớp hoàn thành Kế hoạch CVHT của lớp theo mẫu.

- Thời hạn: trước 17h00 ngày 13/9/2021.

3.2. Tổ chức họp lớp đầu HK1, 2021-2022

Link folder: https://drive.google.com/drive/folders/1YGEa-xQxk_fVi1glCn2IN0bnS-W9uyCa?usp=sharing

- Nội dung: căn cứ Kế hoạch công tác CVHT của Khoa và mẫu biên bản họp lớp CVHT.

- Thời hạn: trước 17h00 ngày 10/10/2021.

3.3. Cập nhật danh sách Quản lý thông tin SV

Link folder: https://drive.google.com/drive/folders/1oItwxbD-oo4y4Ve07IASjTFw5cAgA5B9?usp=sharing

- Các lớp thực hiện cập nhật thông tin SV để chuẩn bị cho công tác thống kê sinh viên ngoại trú của nhà trường.

Lưu ý: Ở cột “Người thân liên hệ khi cần thiết” và cột “Hoàn cảnh gia đình (nếu không có thì chừa trống)”, nhấn vào mũi tên xuống ở cuối mỗi hàng để lựa chọn.

- Thời hạn: trước 17h00 ngày 29/10/2021.

4. Cố vấn học tập Khóa 2021-2022

- Truy cập folder sau để tham khảo trước các biểu mẫu và hướng dẫn.

https://drive.google.com/drive/folders/1A1KrNufe9LO7LROirYOs3aju5w_VRFDj?usp=sharing

- Khi sinh viên Khóa 21 nhập học, Khoa sẽ có các hướng dẫn công việc cụ thể tiếp theo.

Trên đây là các công việc CVHT cần thực hiện vào đầu Học kì 1, năm học 2021-2022.  Đề nghị quý thầy cô CVHT các lớp nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

Nơi nhận:

- Cố vấn học tập các lớp;

- TLĐT, TLCTSV.

- Lưu: VPK, HSCVHT.

TRƯỞNG KHOA

 

(đã ký)

 

TS. Trần Thế Phi

Được đọc 1539 Lần