[K17,18,19,20] Về việc phản hồi kết quả rèn luyện của của SV hệ chính quy HK2, 2020-2021

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ ba, 02 Tháng 11 2021 09:22

 

Phòng CTSV đã cập nhật tự động phần điểm của Mục I trong phiếu 4a. Sinh viên kiểm tra kết quả rèn luyện (dự kiến) trong file đính kèm dưới thông báo này.

 

- Các thắc mắc về việc xác nhận hoạt động phiếu 4b, SV gửi phản hồi về Đoàn-Hội Khoa Ngoại ngữ.

 

- Các thắc mắc về việc tính điểm hoạt động phiếu 4a, SV liên hệ với BCS lớp và CVHT.

 

- SV có nguyện vọng xin điều chỉnh điểm rèn luyện, tải mẫu đơn đính kèm thông báo này, xin xác nhận của CVHT và gửi đơn về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Lưu ý:

Đặt tên file mẫu đơn theo cú pháp: MSSV-Lớp-Họ tên.

Tiêu đề email ghi rõ: MSSV-Lớp-Họ tên. Nội dung email ghi số điện thoại, lí do xin điều chỉnh kèm theo các minh chứng.

 

Thời gian gửi đơn xin điều chỉnh điểm rèn luyện: từ ngày đăng thông báo đến trước 17h00 ngày 08/11/2021. Sau thời hạn trên, SV tự chịu trách nhiệm về kết quả điểm rèn luyện.

 

Đề nghị SV xem kỹ thông báo và thực hiện đúng thời hạn./.

Được đọc 2314 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ năm, 04 Tháng 11 2021 14:56