Về việc thực hiện đánh giá điểm rèn luyện HK1, 2021-2022

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ sáu, 21 Tháng 1 2022 09:04

Kế hoạch thực hiện đánh giá điểm rèn luyện HK1, 2021-2022

«Khoa Ngoại ngữ«

 

Nhằm thực hiện thông báo số 2579/TB-ĐHSG ngày 13/12/2021 “Về việc đánh giá kết quả rèn luyện Học kỳ I năm học 2021-2022 của sinh viên hệ chính quy”, Khoa Ngoại ngữ thông báo kế hoạch thực hiện như sau:

 

I. Thực hiện chấm phần điểm hoạt động

Thời gian hoàn thành: trước ngày 29/01/2022.

1) SV căn cứ theo thang điểm trong Mẫu 3-Danh sách hoạt động HK1-2122 và ‘Danh sách hoạt động đã được xác nhận’ của Đoàn khoa để thực hiện ghi điểm hoạt động trong phiếu 4a ở cột ‘Điểm SV tự đánh giá’. Ghi điểm học tập hệ 4 của HK2, 2020-2021 vào cột ‘TBC học kì trước’ (SV năm I không ghi). Gửi bản chụp/scan có chữ ký về cho Lớp trưởng. 

2) Lớp trưởng và CVHT thực hiện đánh giá tương tự các phiếu 4a ở cột ‘Điểm lớp đánh giá’.

 

II. Thực hiện ghi điểm học tập và hoàn thiện hồ sơ

Thời gian hoàn thành: trước ngày 19/02/2022.

1) BCS và CVHT ghi điểm hệ 4 của HK1, 2021-2022 vào phiếu 4a ở cột ‘TBC học kì được đánh giá’.

2) CVHT tổ chức họp lớp đánh giá điểm rèn luyện. Hoàn thành các file Bảng ghi điểm rèn luyện và file Biên bản họp lớp xét KQRL (Xem xét kỹ các trường hợp SV xếp loại yếu, kém (nếu có)).

3) CVHT upload file/hình chụp có đầy đủ chữ ký của CVHT và Lớp trưởng trên Bảng ghi điểm rèn luyện Biên bản họp lớp vào các folder tương ứng: NN_KQRL NN_BB.Link upload hồ sơ: https://drive.google.com/drive/folders/1hT-fhprXraQeQk3DXoYkCDdK0vhji2KY?usp=sharing

          + Tên file đặt theo cấu trúc: Mã lớp_KQRL và Mã lớp_BB.

4) CVHT thống kê xếp loại điểm rèn luyện của lớp mình tại link này: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NcEH_LW21_abRsYOBCRLzjPh5IrDtjl0/edit?usp=sharing&ouid=114975916200123834692&rtpof=true&sd=true

5) Để chuẩn bị cho công tác đánh giá, kiểm định của nhà trường sắp tới, Khoa NN yêu cầu CVHT in toàn bộ Hồ sơ và Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của SV (mẫu 4a) ở HK2, 2020-2021 và HK1, 2021-2022 và lưu vào Hồ sơ CVHT.    

      

III. Một số vấn đề cần lưu ý:

- Link tải mẫu hồ sơ và hướng dẫn:https://drive.google.com/drive/folders/1_y0RMAv9HccDI2RSuJItEuuVk-6y-7_r?usp=sharing

Lưu ý: Lớp không tự ý điều chỉnh thêm hoặc xóa tên SV trong danh sách Bảng ghi điểm rèn luyện, chỉ thực hiện việc thêm điểm rèn luyện và ghi chú nếu có vấn đề phát sinh.

- Link Danh sách Hoạt động đã được xác nhận:https://drive.google.com/drive/folders/11aKhDpH7epWq5x5q-_b1ANBeLJ_ilNeP?usp=sharing

- SV liên hệ với CVHT để được hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc (nếu có). Hoặc SV gửi về email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Tiêu đề email cần ghi rõ thông tin: Lớp, MSSV, họ tên. Nội dung cần tư vấn phải trình bày rõ ràng, đính kèm hình ảnh (nếu cần thiết)

 

Được đọc 14877 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ sáu, 21 Tháng 1 2022 09:17