[Khóa 21] Về việc nhận sổ tay sinh viên của Khóa 21

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 16 Tháng 5 2022 15:32

Đề nghị Lớp trưởng các lớp Khóa 21 đến Văn phòng Khoa để nhận sổ tay sinh viên cho lớp.

Địa điểm: Văn phòng Khoa Ngoại ngữ - D.105 (Cơ sở chính).

 

Thời gian:

 

Ngày

Mã lớp

Khung giờ nhận

18/5

DAN1211, DAN1212

8h30 – 09h30

18/5

DAN1213, DAN1214

10h00 – 11h00

18/5

DAN1215, DAN1216

14h00 – 15h00

18/5

DSA1211, DSA1212, DSA1213

15h00 – 16h30

 

Lưu ý:

- Đề nghị các lớp đến nhận đúng khung thời gian trên. Lớp trưởng yêu cầu thêm các thành viên trong lớp để hỗ trợ.

- Lớp trưởng kiểm tra trước số lượng SV thực tế của lớp và kiểm đếm nhận sổ tay theo đúng số lượng. Ký nhận vào danh sách.

Được đọc 5415 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ hai, 16 Tháng 5 2022 15:36