Kiểm tra thông tin cá nhân của sinh viên cho việc cấp phát văn bằng tốt nghiệp

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ tư, 21 Tháng 3 2018 10:07

Mời Lớp trưởng tất cả các lớp đến Văn phòng Khoa (A.009) để nhận danh sách kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân cho việc cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên sau này.

 

Thời gian nhận danh sách: từ ngày 21/3/2018 đến hết ngày 23/3/2018.

Thời gian nộp lại danh sách: từ ngày 28/3/2018 đến hết ngày 30/3/2018.

 

Gặp Thầy Quang Thái hoặc cô Mỹ Thanh để nhận danh sách.

 

Các Lớp trưởng cho sinh viên kiểm tra và kí xác nhận về việc đã kiểm tra thông tin. Nếu có sai sót, sinh viên phản hồi về Phòng Công tác Sinh viên kèm theo các căn cứ yêu cầu được chỉnh sửa để điều chỉnh thông tin trước ngày 15/04/2018.

 

 

Được đọc 2113 Lần