Kính đề nghị quý thầy cô Cố vấn học tập thông báo cho các lớp, các sinh viên Khoa Ngoại ngữ chú ý theo dõi và thực hiện:

 

Liên kết Danh sách sinh viên được hưởng Trợ cấp xã hội HK2 và HK3 năm học 2017 - 2018:

 

http://ctsv.sgu.edu.vn/index.php/10-cacchucnang/95-danh-sach-sinh-vien-thu-c-di-n-ch-d-chinh-sach-du-c-mi-n-gi-m-h-c-phi-nh-n-tr-c-p-t-i-tru-ng-h-c-ky-ii-va-h-c-ky-iii-nam-h-c-2017-2018

 

 

 

TB-vv-nop-sotk-tro-cap-xh-hk2-3

 

Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG

          Hiện nay trang web Khoa Ngoại ngữ đã cập nhật thêm Menu Biểu mẫu để thuận tiện cho việc cung cấp và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu dành cho Giảng viên và Sinh viên của Khoa.

(http://dfl.sgu.edu.vn/bieu-mau/item/978-ve-viec-cung-cap-bieu-mau-mot-so-loai-giay-to-danh-cho-giang-vien-va-sinh-vien.html)

 

Thời gian áp dụng chính thức: 11/5/2018.

Các ý kiến đóng góp nếu có xin vui lòng liên hệ tại Văn phòng Khoa A009.

Khoa trân trọng thông báo đến quý thầy cô và đề nghị tất cả sinh viên cập nhật thông tin trên.

 

Trân trọng cám ơn./.

Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG