Thông báo Về việc nộp Số tài khoản nhận trợ cấp xã hội HK2 và HK3, năm học 2017 - 2018

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ sáu, 11 Tháng 5 2018 11:18

 

Kính đề nghị quý thầy cô Cố vấn học tập thông báo cho các lớp, các sinh viên Khoa Ngoại ngữ chú ý theo dõi và thực hiện:

 

Liên kết Danh sách sinh viên được hưởng Trợ cấp xã hội HK2 và HK3 năm học 2017 - 2018:

 

http://ctsv.sgu.edu.vn/index.php/10-cacchucnang/95-danh-sach-sinh-vien-thu-c-di-n-ch-d-chinh-sach-du-c-mi-n-gi-m-h-c-phi-nh-n-tr-c-p-t-i-tru-ng-h-c-ky-ii-va-h-c-ky-iii-nam-h-c-2017-2018

 

 

 

TB-vv-nop-sotk-tro-cap-xh-hk2-3

 

Được đọc 1817 Lần