Thứ ba, 04 Tháng 2 2020 00:00

V/v Xét công nhận tốt nghiệp năm 2020

Khoa Ngoại ngữ thông báo đến Cố vấn học tập và sinh viên các lớp khóa 16 thời gian nộp các loại chứng chỉ của Chuẩn đầu ra theo quy định như sau:

 

*** Sinh viên các khóa trước hoặc sinh viên đề nghị xét công nhận tốt nghiệp sớm hoặc trễ so với tiến độ khóa đào tạo phải làm Đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp: Nộp trực tiếp Phòng Đào tạo C008.

Biểu mẫu "Đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp": http://daotao.sgu.edu.vn/tra-cuu-van-ban

 

I. Chứng chỉ tin học và chứng chỉ ngoại ngữ thứ hai: Nộp trực tiếp Phòng Đào tạo C008.

 

II. Chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành: (nộp bản photo có công chứng hoặc mang bản gốc để đối chiếu)

 

1. Đợt 1: ngày xét 25/02/2020

Thời gian nộp các loại chứng chỉ: 18/01/2020 – 18/02/2020

 

2. Đợt 2: ngày xét 23/6/2020 (sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh lưu ý)

Thời gian nộp các loại chứng chỉ: 16/5/2020 – 16/6/2020

 

3. Đợt 3: ngày xét 14/7/2020

Thời gian nộp các loại chứng chỉ: 07/6/2020 – 07/7/2020

 

4. Đợt 4: ngày xét 08/9/2020

Thời gian nộp các loại chứng chỉ: 01/8/2020 – 01/9/2020

 

III. Điều kiện Chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành:

- Khung năng lực ngoại ngữ VN: bậc 5

- IELTS 6.5

- TOEFL iBT 90

- FCE 160

- APTIS 160

- TOEIC 850

 

*** Lưu ý:

 

1. Liên hệ người phụ trách: Trung Nam: 0908201005 để được hướng dẫn.

 

2. Thực hiện một số hoạt động nhiệm vụ chuyên môn nên Khoa sẽ KHÔNG THU chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành trong các thời gian như sau:

- Thứ Bảy và Chủ nhật.

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 hoặc các nhiệm vụ công tác khác (nếu có).

- Thứ Tư và thứ Sáu của tháng 5 và tháng 6 năm 2020.

 

3. Sinh viên nộp chứng chỉ sau hạn chót thời gian thu của các đợt sẽ chuyển sang đợt kế tiếp, không thu chứng chỉ sau ngày 01/9/2020.

 

4. Sinh viên không đượt xét (không có tên trong danh sách) công nhận tốt nghiệp vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo C008 để biết thêm thông tin chi tiết.

 

5. Nộp trực tiếp Chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành cho người phụ trách: Trung Nam tại Văn phòng khoa C.A009, PHẢI GHI RÕ Đợt Xét, Ký Nộp và Ngày Nộp vào Danh sách Nộp Chứng chỉ.

 

Khoa Chỉ nhận và Tổng hợp Chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành ĐỦ ĐIỀU KIỆN THEO QUY ĐỊNH  có ghi đầy đủ và rõ ràng các thông tin của sinh viên.

 

Ghi thông tin sinh viên trực tiếp vào bản photo Chứng chỉ như sau:

 

- Họ tên: . . . . .

- Mã lớp: . . . . .

- Mã SV: . . . . .

- Số đt: . . . . .

- E-mail: . . . . .

 

Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG

Căn cứ theo các cập nhật mới về tình hình diễn biến phức tạp của nCoV-2019,

Căn cứ theo các chỉ đạo mới của cấp trên và Nhà trường,

Căn cứ lịch công tác của trường và Khoa có sự thay đổi,

Nay Khoa Ngoại ngữ thông báo đến toàn thể sinh viên của Khoa một số nội dung sau:

- Tạm hoãn tất cả mọi hoạt động thu-nhận hồ sơ sang tuần sau. Tạm hoãn việc nộp hồ sơ điểm rèn luyện của sinh viên Khóa 16-17: SV sẽ nộp hồ sơ từ ngày 10-14/02/2020.

- Tạm hoãn toạ đàm Thực tập Sư phạm 1. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.

- SV không vào trường nếu không có việc cần thiết. Nếu có việc cần liên hệ gấp, vui lòng liên hệ CVHT hoặc qua email của Khoa.

- Thường xuyên cập nhật thông tin về lịch công tác của trường và Khoa trên trang web Trường-Khoa, page Đoàn-Hội Khoa và các group sinh viên của Khoa.

Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

-      Mỗi SV tự hoàn thiện phiếu 4a và phiếu 4b và nộp cho Lớp trưởng:

*Đối với phiếu 4a – Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên:

1) Điền đầy đủ thông tin cá nhân

2) Ghi điểm học tập của HK2/18-19 và HK1/19-20 (hệ 4)

3) Ghi điểm hoạt động

4) Ký tên và nộp cho Lớp trưởng.

*Đối với phiếu 4b – Phiếu xác nhận hoạt động

Điền đầy đủ các hoạt động đã tham gia và phải được ký xác nhận, bấm vào mặt sau của Phiếu 4a.

-      Lớp trưởng sau khi thu các phiếu 4a-4b của SV:

1) Chấm điểm hoạt động (cột Lớp đánh giá) căn cứ theo Phiếu 4a và Danh sách thang điểm các hoạt động.

Lưu ý: CVHT và Lớp trưởng trừ điểm các SV có tên trong danh sách vi phạm quy chế đính kèm dưới thông báo này.  

2) Tính điểm tổng từng phần và điểm tổng cuối phiếu, ghi cả 02 dòng cuối “Điểm kết luận của Hội đồng đánh giá cấp Khoa”“Xếp loại” vào cuối phiếu.

4) Bảng ghi điểm rèn luyện của Phòng Công tác sinh viên:

- Mỗi lớp tự in danh sách trong file đính kèm dưới thông báo này.

- Lớp trưởng ghi đầy đủ điểm rèn luyện vào cột “Điểm” và Xếp loại vào cột “Ghi chú”. (Tra cứu mức Xếp loại trong Sổ tay sinh viên)

5) Lớp trưởng ký tên.

6) Trình Cố vấn học tập kiểm tra kỹ và ký tên.

II. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ ĐIỂM RÈN LUYỆN

-         Các lớp Khóa 16, 17: Ngày 06 - 07/02/2020 (Để tránh vướng lịch thực tập).

-         Các lớp Khóa 18, 19: Ngày 10 – 14/02/2020.

Lưu ý:

-        -  Khoa chỉ thu các hồ sơ đầy đủ và nộp đúng thời hạn. Sau thời hạn trên, CVHT và SV tự chịu trách nhiệm về điểm rèn luyện của lớp mình.

-         - Xem quy định và hướng dẫn về hồ sơ điểm rèn luyện cụ thể tại đây: http://dfl.sgu.edu.vn/bieu-mau/item/1083-quy-trinh-trien-khai-thuc-hien-viec-danh-gia-diem-ren-luyen-cua-sinh-vien-khoa-ngoai-ngu-vb1-%E2%80%93-chinh-quy.html

-        -  Các lớp trưởng có thắc mắc vui lòng gửi về email Khoa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG