Khoa Ngoại ngữ thông báo đến các em sinh viên một số nội dung sau:

1/ Lịch xét tốt nghiệp đợt 2 vào ngày 14/7/2020, đợt 3 (ngày 4/8/2020).

2/ Sinh viên phải tích lũy đủ số tín chỉ của chương trình đào tạo theo quy định

3/ Đáp ứng yêu cầu về Chuẩn đầu ra (theo thông báo số 536/TB-ĐHSG ngày 30/3/2020) về Chứng chỉ tin họcNgoại Ngữ 2:

Sinh viên có thể tham khảo tại đường link sau:

http://dfl.sgu.edu.vn/dao-tao/chuan-dau-ra/item/1357-chuan-dau-ra-ap-dung-xet-tot-nghiep-nam-2020-va-tu-nam-2021-tro-di.html

4/ Đáp ứng yêu cầu về Chứng chỉ Tiếng Anh theo quy định sau:

- Khung năng lực ngoại ngữ VN: bậc 5

- IELTS 6.5

- TOEFL iBT 90

- FCE 160

- APTIS 160

- TOEIC 850

Để hỗ trợ kịp thời cho sinh viên thi chứng chỉ Tiếng Anh (Bậc 5 theo khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam) phục vụ xét tốt nghiệp cũng như tham gia tuyển dụng viên chức của Sở Giáo dục Đào tạo TPHCM, Trung tâm bồi dưỡng và khảo thí ngoại ngữ trường Đại học Sài Gòn tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP) vào ngày 06 và 07/6/2020. Sinh viên có thể tham khảo thông tin về lịch thi và ôn tập tại đường link sau:

http://etc.sgu.edu.vn/thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-va-cap-chung-chi-tieng-anh-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-ngay-thi-06-va-07-6-2020/

Các em sinh viên các khoá khác nếu có nhu cầu có thể đăng ký tham gia kỳ thi này.

Trân trọng./.

Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG