1. I. NHẬN GIÁO TRÌNH HK2-2020: 

Khoa sẽ tập trung phát giáo trình trong 02 ngày, đề nghị các lớp còn lại đến nhận đúng thời hạn:

Thời gian: 11/5 (thứ 2) và 12/5 (thứ 3)

Sáng: 8h15-11h30    ; Chiều: 14h15 – 16h45

Địa điểm: Phòng Lab 1

 

  1. II. NỘP HỒ SƠ ĐIỂM RÈN LUYỆN HK1-2020 

Khoa thu hồ sơ điểm rèn luyện trong 02 ngày, cụ thể:

Ngày 14/5: các lớp Khóa 18-19

Ngày 15/5: các lớp Khóa 16-17

Địa điểm: Phòng D.105

*Lưu ý:

-   Xem quy định và hướng dẫn về hồ sơ điểm rèn luyện cụ thể tại đây: http://dfl.sgu.edu.vn/bieu-mau/item/1083-quy-trinh-trien-khai-thuc-hien-viec-danh-gia-diem-ren-luyen-cua-sinh-vien-khoa-ngoai-ngu-vb1-%E2%80%93-chinh-quy.html

- Yêu cầu các lớp thực hiện đúng thời hạn trên. Các lớp nộp trễ CVHT và lớp trưởng sẽ chịu trách nhiệm về điểm rèn luyện của lớp mình.

  1. III. NHẬN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ MỚI 2020  

Sinh viên có tên trong danh đính kèm thông báo này đến nhận thẻ BHYT 2020 trong giờ hành chính tại Văn phòng Khoa.

Thời gian: từ ngày 11/05 – 15/05

Địa điểm: Phòng D.105

*Lưu ý:

- Sau thời gian trên, sinh viên nào không nhận thẻ sự tự chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh sau này.

- Đối với những SV có tham gia BHYT năm 2019 tại trường không thay đổi bệnh viện năm 2020: Cơ quan BHXH KHÔNG CẤP THẺ MỚI mà gia hạn thời gian sử dụng trên thẻ cũ đến 31/12/2020. SV tra cứu giá trị sử dụng thẻ tại: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx

- Mọi thắc mắc, SV liên hệ trực tiếp Trạm y tế trong giờ hành chính hoặc gọi số điện thoại: 028 39 231 142.

Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG