Thông báo về việc tập đăng kí môn học của sinh viên khóa 18

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 29 Tháng 10 2018 11:09

Khoa Ngoại ngữ thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 18 của khoa và các thầy / cô CVHT

các lớp K18 về kế hoạch tập đăng kí môn học học kì 2, năm học 2018 - 2019.

Khoa yêu cầu sinh viên khóa 18 và các thầy / cô CVHT k18 thực hiện nghiêm túc

nội dung trong thông báo này. Trân trọng.

DKMHK18

Được đọc 3545 Lần