Thông báo nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ năm, 06 Tháng 12 2018 15:47

       Thực hiện thông báo của Nhà trường về việc nộp bằng bản sao Tốt nghiệp THPT, Khoa thông báo đến sinh viên như sau:

       Đối tượng nộp:

- Tất cả sinh viên Khóa 17.

- Và sinh viên có tên trong danh sách sau:

STT

Họ và tên

Lớp

1

La Thị Hiền Nhân

DAN1155

2

Trần Diệu Linh

DSA116B1

3

Trần Lâm Khương Thịnh

DSA116B1

 

Yêu cầu dành cho sinh viên:

- Đối với SV Khóa 17: Nộp bản sao Bằng tốt nghiệp THPT có chứng thực sao y bản chính cho Lớp trưởng (KHÔNG nộp bản chính).

- Đối với các SV có tên trong danh sách trên: Nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa A.009

Yêu cầu dành cho Lớp trưởng Khóa 17:

- Thu bằng tốt nghiệp THPT của SV trong lớp, sắp xếp gọn gàng và đánh số thứ tự theo danh sách lớp.

- Nộp danh sách bản giấy về Văn phòng Khoa và gửi file danh sách (đính kèm dưới thông báo này) về email Khoa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Tiêu đề email ghi rõ: Tên lớp_Danh sách nộp bằng tốt nghiệp THPT.

 

Thời gian thực hiện: từ 06/12/2018 đến hết ngày 18/12/2018.

 

Lưu ý:

- Yêu cầu các lớp thực hiện đúng theo yêu cầu thông báo. Đối với những sinh viên không thực hiện thông báo này sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của nhà trường.

- Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp các lớp nộp trễ, thiếu sót hồ sơ hoặc cá nhân nộp lẻ.

Thực hiện thông báo của Nhà trường về việc nộp bằng bản sao Tốt nghiệp THPT, Khoa thông báo đến sinh viên như sau:

Đối tượng nộp:

- Tất cả sinh viên Khóa 17.

- Và sinh viên có tên trong danh sách sau:

STT

Họ và tên

Lớp

1

La Thị Hiền Nhân

DAN1155

2

Trần Diệu Linh

DSA116B1

3

Trần Lâm Khương Thịnh

DSA116B1

 

Yêu cầu dành cho sinh viên:

- Đối với SV Khóa 17: Nộp bản sao Bằng tốt nghiệp THPT có chứng thực sao y bản chính cho Lớp trưởng (KHÔNG nộp bản chính).

- Đối với các SV có tên trong danh sách trên: Nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa A.009

Yêu cầu dành cho Lớp trưởng Khóa 17:

- Thu bằng tốt nghiệp THPT của SV trong lớp, đánh số thứ tự theo danh sách lớp.

- Gửi danh sách lớp bản giấy về Văn phòng Khoa và gửi file danh sách (đính kèm dưới thông báo này) về email Khoa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Tiêu đề email ghi rõ: Tên lớp_Danh sách nộp bằng tốt nghiệp THPT.

 

Thời gian thực hiện: từ 06/12/2018 đến hết ngày 18/12/2018.

 

Lưu ý:

- Yêu cầu các lớp thực hiện đúng theo yêu cầu thông báo. Đối với những sinh viên không thực hiện thông báo này sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của nhà trường.

- Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp các lớp nộp trễ, thiếu sót hồ sơ hoặc cá nhân nộp lẻ.

Được đọc 5205 Lần