Thông báo một số lưu ý liên quan đến học phần Thực tập sư phạm 1&2

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 25 Tháng 11 2019 14:03

Thông báo cho SV các lớp DSA:

  1. Các học phần THSP THPT và THSP THCS không ảnh hưởng đến điều kiện để được tham gia Thực tập sư phạm 1 và Thực tập sư phạm 2.
  2. Học phần Kỹ năng giảng dạy tiếng Anh THPT 1, 2 hoặc Kỹ năng giảng dạy tiếng Anh THCS 1, 2 sẽ là điều kiện tiên quyết cho học phần Thực tập sư phạm 1 và học phần Thực tập sư phạm 2.
  3. Học phần THSP THPT 3 sẽ được mở vào năm học 2020-2021. Các bạn sinh viên DSA sẽ theo dõi trên web khoa Ngoại ngữ - Kế hoạch mở nhóm môn học vào tháng 6/2020.

Trân trọng!

Được đọc 2584 Lần