THÔNG BÁO KHẨN: VỀ VIỆC TẠM DỪNG TỔ CHỨC “THỰC TẾ CHUYÊN MÔN 1” CỦA SV KHOÁ 18 NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ năm, 30 Tháng 7 2020 19:29

THÔNG BÁO KHẨN:
VỀ VIỆC TẠM DỪNG TỔ CHỨC “THỰC TẾ CHUYÊN MÔN 1” CỦA SV KHOÁ 18 NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
Căn cứ tờ trình số 14/TTr-TTHTSV ngày 30/7/2020 về việc tạm dừng tổ chức học phần Thực tế chuyên môn 1 ngành Ngôn ngữ Anh đã được BGH nhà trường ký, trước tình hình diễn biến phức tạp và nguy cơ lây nhiễm cao của dịch Covid-19 và để đảm bảo sức khoẻ an toàn của giảng viên và sinh viên, nay Khoa Ngoại Ngữ thông báo:
Tạm dừng tổ chức học phần “Thực tế chuyên môn 1” ngành Ngôn ngữ Anh (đi Nha Trang và Đà Lạt) của 2 đợt:
(1) từ 01/8/2020 đến 05/8/2020;
(2) từ 07/8/2020 đến 11/8/2020.
Ban chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ yêu cầu:
- Các sinh viên đã đăng ký đợt thực tập nêu trên tiếp tục theo dõi các thông báo tiếp theo của Nhà trường và khoa trên website của khoa.
- GV là CVHT của các lớp chưa đi thực tập thông báo gấp cho sinh viên lớp được biết thông báo này.
Trân trọng,
Ban chủ nhiệm khoa Ngoại ngữ

Được đọc 744 Lần