Thông báo về một số vấn đề trong năm học mới 2015 - 2016

Người viết bài:  Danh mục: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Thứ sáu, 19 Tháng 6 2015 10:27

         UBND TP. HỒ CHÍ MINH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              KHOA NGOẠI NGỮ

THÔNG BÁO

Về một số vấn đề trong năm học mới 2015 – 2016

 

1. Thông báo về việc tổ chức dạy học các học phần Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh:

- Từ học kì 1 năm học 2015 – 2016, mỗi sinh viên ở mỗi học kì (kể cả học kì 3) chỉ được đăng kí 01 học phần Giáo dục Thể chất.

- Học phần GDQP-AN (I) có đòi hỏi môn học trước là các học phần về Lí luận chính trị, học phần GDQP-AN (II), GDQP-AN (III) không đòi hỏi môn học trước nên sinh viên cần đăng kí các học phần (II), (III) trước khi đăng kí học phần (I).

 

2. Về việc học tập các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp:

- Sau khi khoa có quyết định danh sách sinh viên chính thức làm khóa luận tốt nghiệp, sinh viên có tên sẽ không được học và thi các môn thay thế khóa luận tốt nghiệp và nhà trường sẽ rút những môn học thay thế KLTN đối với những sinh viên này. Sinh viên có nhu cầu học thêm, đăng kí và đóng học phí theo quy định, kết quả học tập sẽ tính vào điểm trung bình chung học tập của sinh viên.

 

3. Việc tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2015:

- Lễ tốt nghiệp sẽ được tổ chức trong thời gian từ 05/08/2015 đến 09/08/2015 dành cho các sinh viên được xét tốt nghiệp đợt 2 (16/06/2015) và đợt 3 (21/07/2015). Sinh viên thường xuyên theo dõi thông tin trên website khoa để biết thông tin cụ thể.

 

4. Thời gian năm học mới 2015 – 2016:

- Từ 17/08/2015 đến 28/08/2015: sinh viên đăng kí môn học.

- Từ 31/08/2015 đến 05/09/2015: sinh viên đóng học phí.

- Từ 07/09/2015: khóa 12, 13, 14 bắt đầu năm học mới.

- Từ 21/09/2015: khóa 15 bắt đầu năm học mới.

 

TM. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 P. TRƯỞNG KHOA

(đã kí)

          ThS. Trần Ngọc Mai

Được đọc 3025 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ tư, 05 Tháng 8 2015 09:30