• image
  • image
Previous Next

Thông báo số 2 - Về việc đăng ký làm KLTN năm 2020-2021

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ năm, 06 Tháng 8 2020 09:32

Sinh viên đăng ký làm KLTN năm 2020-2021 nộp hồ sơ qua email của cô Thu Vân: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1. Trường hợp SV đã tìm được GV hướng dẫn: SV chụp hình phụ lục 1 có chữ ký của GVHD gởi kèm với đề cương KLTN
  2. Trường hợp SV muốn đăng kí nhưng chưa tìm được GVHD: gởi phục lục 1 và đề cương KLTN qua email

Lưu ý: Những SV thuộc trường hợp số 2 PHẢI gởi hồ sơ đăng kí sớm, hạn chót vào ngày 10/08/2020

Được đọc 733 Lần