Slideshow

  • image
  • image
  • image
Previous Next

[Bắt buộc] Về việc Lấy ý kiến phản hồi từ người học về khóa học và Đo lường sự hài lòng của người học đối với dịch vụ giáo dục

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 30 Tháng 11 2020 21:52

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên, điều chỉnh chương trình đào tạo và góp phần cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường tiến hành hai khảo sát: Lấy ý kiến phản hồi từ người học về khóa học và Đo lường sự hài lòng của người học đối với dịch vụ giáo dục với các nội dung như sau:

  • Thời gian khảo sát: từ ngày 25/11/2020 đến hết ngày 20/12/2020.
  • Đối tượng khảo sát: tất cả sinh viên thuộc tất cả các hệ đào tạo. 
  • Hình thức khảo sát: online thông qua Google Form  
  • Link khảo sát Lấy ý kiến phản hồi từ người học về khóa học: https://bit.ly/366rgWI
  • Link khảo sát Đo lường sự hài lòng của người học đối với dịch vụ giáo dục: https://bit.ly/2J8MwCH

Đây là một trong các tiêu chỉ để đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên HK1, 2020-2021. Vì vậy, đề nghị tất cả sinh viên nghiêm túc thực hiện./.

Được đọc 4068 Lần