• image
  • image
Previous Next

Về việc Thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên các khóa học kỳ 2, năm học 2017 - 2018

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 22 Tháng 1 2018 16:30

Kính đề nghị quý thầy cô Cố vấn học tập quan tâm theo dõi và thông báo cho sinh viên Thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên các khóa học kỳ 2, năm học 2017 - 2018 theo thông báo:

 

 

Bo-sung-CDCS-HK2-17-18 1

Bo-sung-CDCS-HK2-17-18 2

Được đọc 2305 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ hai, 22 Tháng 1 2018 16:46