• image
  • image
Previous Next

Về việc xử lý sinh viên không nộp bản sao bằng Tốt nghiệp THPT

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ tư, 24 Tháng 1 2018 15:27

 

Kính đề nghị quý thầy cô Cố vấn học tập các lớp có sinh viên có tên trong danh sách không nộp bản sao bằng Tốt nghiệp THPT thực hiện việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 theo thông báo của nhà trường:

 

Khong-nop-bang-TN-THPT

Khong-nop-bang-TN-THPT DS

 

 

 

 

 

Được đọc 2592 Lần